Geodetické práce

Poskytujeme komplexní geodetické služby, zejména pak:

Vytyčení hranice pozemku

 • Přenesení geodetických záznamů do terénu
 • Upřesnění hranic pozemků

Geodetická dokumentace

 • Vyhotovení geometrického plánu
 • Pasport stavby
 • Rozdělení parcely
 • Změna hranice pozemku
 • Změna v katastru nemovitostí
 • Záznam o věcném břemeni

Zaměření polohy budoucí stavby

 • Výškopisné a polohopisné zaměření pro projekt budoucí stavby
 • Vytyčení polohy budoucí stavby podle projektu
 • Související služby pro projektanty, architekty a stavební firmy
 • Vytyčovací protokol potřebný pro kolaudaci

Telekomunikační sítě

 • Geodetické vytyčení stávajících inženýrských sítí
 • Mapové podklady pro projektovou dokumentaci. Geodetické zaměření stávající situace dle požadavků projektanta
 • Geodetické zaměření realizace stavby
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení (metalické a optické sítě) dle požadavků jednotlivých správců:

CETIN-Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Dial Telecom, a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Plan

 

Potřebujete rozdělit pozemek, zaměřit hranice,
vytvořit geometrický plán nebo vytyčit stavbu?

Ozvěte se nám!