Geodetické práce

Poskytujeme komplexní geodetické služby, zejména pak:

Vytyčení hranice pozemku

 • Přenesení geodetických záznamů do terénu
 • Upřesnění hranic pozemků

Geodetická dokumentace

 • Vyhotovení geometrického plánu
 • Pasport stavby
 • Rozdělení parcely
 • Změna hranice pozemku
 • Změna v katastru nemovitostí
 • Záznam o věcném břemeni

Zaměření polohy budoucí stavby

 • Výškopisné a polohopisné zaměření pro projekt budoucí stavby
 • Vytyčení polohy budoucí stavby podle projektu
 • Související služby pro projektanty, architekty a stavební firmy
 • Vytyčovací protokol potřebný pro kolaudaci

 

Plan

 

Potřebujete rozdělit pozemek, zaměřit hranice,
vytvořit geometrický plán nebo vytyčit stavbu?

Ozvěte se nám!